Skip to main content Skip to footer
Siden inneholder en oversikt over hvilke prosjekt som har mottatt tilskudd så vel som oversikter over hvilke geografiske områder som befattes av prosjektenes nedslagsfelt.

Kartet viser tildelinger for alle år.

Grafen viser fordeling av midler for alle år i prosent

 

Søker Prosjekt Beløp Kategori Dato for tildeling
Målselv kommune Målselvfossen, hjertet i Målselv 370 000 Lokal stedsutvikling 17.12.20
Riddu Riddu festivalen Støtte til barne og ungdomsprogram festival 2021 og videreutvikling av begge programområder fremover 500 000 Næringsutvikling 17.12.20
TFFK-Samferdsel Næringsvennlige tiltak tilknyttet fv. 86 2 800 000 Infrastruktur 17.12.20
TFFK-Samferdsel Sommerferge FTW! 4 000 000 Infrastruktur 17.12.20
Nordavind Utvikling AS Samarbeid - forvalting av anadrom fisk i Troms 270 000 Næringsutvikling 17.12.20
Halti Næringshage Organisering og strategi for spillutviklingsbransje i Nordreisa 175 000 Næringsutvikling 17.12.20
Finnfjord AS/ UiT, fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi Bærekraftig CO2 fangst ved Finnfjord AS 1 800 000 Næringsutvikling 17.12.20
Ungdomslaget LIV Vonheim Lys heile natta-Senja Barnefestival 2021 90 000 Lokal stedsutvikling 17.12.20
Storfjord kommune Grensetjenesten som regionalt/nasjonalt ressurs- og kompetansesenter på Nordkalotten 880 000 Næringsutvikling 17.12.20
Kvæfjord Eiendom Prosjekt Nye Trastad 690 000 Lokal stedsutvikling 17.12.20
Midt-Troms friluftsråd Dagsturhytter i Midt-Troms 600 000 Lokal stedsutvikling 17.12.20
NordNorsk reiseliv AS Støtte til utviklingsprosjektet "Museumskart" 200 000 Næringsutvikling 17.12.20
Tromsø kommune Avfallskonteinere for håndtering av avfall fra småbåt- og fiskerihavnene 370 000 Næringsutvikling 17.12.20
Sløydsalens venner Støtte til å etablere ny aktivitet i Sløydsalen Heimly 400 000 Lokal stedsutvikling 17.12.20
Senja kommune Telemast i Kaperdalen 400 000 Infrastruktur 17.12.20
Nordreisa kommune Etablering av villakssenter 2 000 000 Næringsutvikling 17.12.20
TIL & Fløya Toppfotballsatsning for jenter og kvinner i Tromsø 1 500 000 Samfunnsutvikling 17.12.20
Midtre Hålogaland friluftsråd Tilrettelegging med lokal kraft- naturmøteplassen 250 000 Lokal stedsutvikling 17.12.20
Sørreisa kommune Søknad om støtte til rehabilitering av havn 1 000 000 Infrastruktur 17.12.20
Blåst Nordens Paris Blest om blåst 100 000 Næringsutvikling 17.12.20
Stiftelsen Midt-Troms Museum Etablering av Barnemuseet i Midt-Troms, utstilling "Midt-Troms i miniatyr" 1 000 000 Stedsutvikling 29.10.21
Salangen kommune Utvikling og tilrettelegging (av regionale) havnefasiliteter – kai med tilstøtende arealer og molo 3 982 000 Infrastruktur-lokal 10.09.21
Tromsø Barnefestival As (Under Stiftelse) Rabalderfestivalen Tromsø 100 000 Lokal stedsutvikling 29.10.21
Davvi Álbmogiid Guovddáš Os / Senter For Nordlige Folk Utbygging museum Nils-Aslak Valkeapää 3 000 000 Stedsutvikling 29.10.21
Senja Bibliotek Studenttjenester i folkebibliotek 400 000 Samfunnsutvikling 10.12.23
Campus Nord-Troms As Utviklingsprosjekt Campus Nord-Troms 3 525 000 Samfunnsutvikling 10.12.23
Arctic Frontiers As Arctic Frontiers – internasjonal posisjonering av regionen og Tromsø som kunnskapshub for Arktiske spørsmål 3 439 000 Næringsutvikling 29.10.21
TFFK-utdanning vest Digital skolehelsesykepleier 2 400 000 Samfunnsutvikling 10.09.21
Lavangen kommune Elveparken minikulturhus og kulturscene 1 400 000 Lokal stedsutvikling 29.10.21
TFFK-Samferdsel Det elektriske fylket - ladeinfrastruktur 3 150 000 Infrastruktur 10.09.21
Studiesenteret Midt-Troms As Interkommunalt samarbeid i Midt-Troms for å styrke livslang læring 950 000 Samfunnsutvikling 10.12.23
Dyrøy Kommune Ungbo - Tiltak i boligprogrammet i Dyrøy 350 000 Samfunnsutvikling 10.12.23
Næringsforeningen I Tromsøregionen Traineeprogram for kommunene Tromsø, Karlsøy og Balsfjord 1 400 000 Næringsutvikling 10.12.23
Arena Nord-Troms Utviklingsprosjekt 2022 - 2025-Traineeprogrogram 1 400 000 Næringsutvikling 10.12.23
TFFK-Næring Kunnskapsgrunnlag og scenarioanalyse for reiselivsnæringen i Troms og Finnmark mot 2035 1 250 000 Næringsutvikling 10.12.23
Kåfjord kommune Utbedring av Goullasveien for næring og rekreasjon, samt folkehelse 500 000 Lokal stedsutvikling 29.10.21
Harstad kommune Nupen, Norges mest romantiske sted 3 250 000 Lokal stedsutvikling 29.10.21
Lyngen kommune Lyngentrappa 500 000 Lokal stedsutvikling 29.10.21
Tromsø Sentrum As Julebyen Tromsø - Hele Norges Juleby 600 000 Næringsutvikling 29.10.21
Dyrøy kommune Planlegging av miljøgate og torg/paviljong i Brøstadbotn sentrum 524 000 Lokal stedsutvikling 29.10.21
Nordavind Utvikling AS Veileder; ungdomsmedvirkning i praksis 250 000 Samfunnsutvikling 29.10.21
TFFK-Næring Tilflytterstrategi 6 300 000 Næringsutvikling 10.12.23
Salangen Kommune Coworking Astafjord - Utvikling av regional modell for økt satsing på stedsuavhengige arbeidsplasser 850 000 Næringsutvikling 10.12.23
Skjervøy kommune Etablering av næringsareal til næringsklynge/hub på Sandøra Øst på Skjervøy 8 510 000 Infrastruktur-lokal 10.09.21
TFFK-Samferdsel ITS - Smart fremkommelighet ved en-felts tunneler og veger 9 300 000 Infrastruktur 10.09.21
Halti Næringshage AS Polar Game Industry - arktisk episenter for spillindustri og kreative framtidsnæringer 1 260 000 Samfunnsutvikling 10.12.23
Kåfjord kommune KåfjordMeta: Møteplass for datakultur, e-sport og kreativ teknologi 570 000 Lokal stedsutvikling 29.10.21
Midt- Tromsrådet - Interkommunalt Politisk Råd Revidering av Regional Næringsplan og videreutvikling av felles satsing i Midt- Troms 1 700 000 Næringsutvikling 10.12.23
Storfjord kommune Grensetjenesten som regionalt/nasjonalt ressurs- og kompetansesenter på Nordkalotten 870 000 Næringsutvikling  
TFFK-Internasjonal Regionvekstavtaler i Troms 5 615 000 Samfunnsutvikling 10.12.23
Tromsø Brettklubb Nansenplass skatepark 500 000 Lokal stedsutvikling 29.10.21
Andørja Sportsklubb Bygging av sherpatrapp og sti til Vasskartinden  500 000 Lokal stedsutvikling 29.10.21
Norsvin Troms (V/Norsvin Sa) Gris i Troms 150 000 Primærnæring 12.05.22
Vaddas Gård ANS Sikring av tilkomst til bedriften 40 000 Primærnæring 12.05.22
Neset Gaard V/ Elin Lambertsen Etablering av sagbruk 78 000 Primærnæring 12.05.22
Blixgård Polart Avtrykk Tilleggsnæring i landbruket, grøftespyling og vedlikehold av dreneringer. 83 000 Primærnæring 12.05.22
Dalheim Gårdsysteri As- innvilges forbehold ikke til kjøretøy ref EØS-regleverket for bagatellmessig støtte.  Økt produksjon og videreutvikling av Dalheim gårdsysteri 88 000 Primærnæring 12.05.22
Skogli Gård V/Bjørn-Eirik Johansen Omlegging for kommende generasjon og bærekraftig bruk av ressurser OBS gjelder Målselv kommune! 89 000 Primærnæring 12.05.22
Bjørnevoll Gård - Døhl Utleie fliskutter 100 000 Primærnæring 12.05.22
Igor Muhhin Tilskudd for rigging til linedrift fiskebåt 100 000 Primærnæring 12.05.22
Lyngen Seaweed As Tørket tare - ny næringsvirksomhet 100 000 Primærnæring 12.05.22
T. Uthaug Da Effektivisering og optimalisering av gjødselhåndtering 108 000 Primærnæring 12.05.22
Alf Henrik As Effektivisering av linefiske på nyinnkjøpt båt 108 000 Primærnæring 12.05.22
Olabakken Gård V/Anita Karlsen Kjøp og profilering av kjølehenger til økologisk matproduksjon, pakketering og markedssalg i region 125 000 Primærnæring 12.05.22
Ole Petter Melhus Elektronisk overvåkning og virtuelt gjerdesystem for beitedyr i utmark. 146 000 Primærnæring 12.05.22
Geir-Helge Solbakken investeringer i driftsmidler/utstyr som er nødvendig for etablering og utvikling 150 000 Primærnæring 12.05.22
Skjervøy Ungdomsskole Maritime aktiviteter ved Skjervøy ungdomsskole(se vedlegg) 150 000 Primærnæring 12.05.22
Jakob Johnsen Nydyrking 154 000 Primærnæring 12.05.22
Den Lille Klippfiskfabrikken As Fullførtvarelager 160 000 Primærnæring 12.05.22
Hk Kystfiske Om Rigging av båt 180 000 Primærnæring 12.05.22
Kiil Johannessen Maskin Oppstart kjøtt og maskin 180 000 Primærnæring 12.05.22
Silje Mari Alfredsen/Volden Gård Kvalitetsfôr til Hest 200 000 Primærnæring 12.05.22
Lømo Gård 186/7 I Tjeldsund Utbedre skader på betongdragere og spalter i fjøs. 223 000 Primærnæring 12.05.22
Sunniva Skgoan Fôrsentral 228 000 Primærnæring 12.05.22
Nord-Norsk Klauvskjæring As Styrke kapasitet på klauvskjæring 236 000 Primærnæring 12.05.22
Nordlysbygg Nils-Arnold Nilsen SKOGBRUK miljøbasert næring 238 000 Primærnæring 12.05.22
Jon Vidar Persen Vildenvang ved 260 000 Primærnæring 12.05.22
Kristin Anka Heim Klimasmart Landbruk, Fliegl Gjødselvogn HFW6000 med skate 6m bom 275 000 Primærnæring 12.05.22
Rune Håkstad Effektivisering i grasproduksjon 300 000 Primærnæring 12.05.22
Rávra Gård Nødvendige investeringer for å øke bedriftens lønnsomhet og bærekraft 325 000 Primærnæring 12.05.22
Otto Lanes Modernisering av melke- og kjøttproduksjon 330 000 Primærnæring 12.05.22
Sandsøygull, Anders Andreassen Søknad tilskudd for utvikling og ekspandering. 410 000 Primærnæring 12.05.22
Pål Inge Brose reketråler 500 000 Primærnæring 12.05.22
Kjempa Holding/ Fjordgård Fiskeriselskap Investering i fiskefartøy 500 000 Primærnæring 12.05.22
Ero Sverre Dalhaug Ombygging fra båsfjøs til løsdriftsfjøs 500 000 Primærnæring 12.05.22
Sandvoll Gård Bærekraftig gylle transport 550 000 Primærnæring 12.05.22
Dividalsbygg As Materialtørke Dividalsbygg AS 550 000 Primærnæring 12.05.22
Kvænangen Kommune Produksjonslokaler til matproduksjon 570 000 Primærnæring 12.05.22
Arne Johansen Kjøp av sjark 600 000 Primærnæring 12.05.22
Eliasfiskeri Aagesen Oppstart av fiskeribedrift 600 000 Primærnæring 12.05.22
Gofangst As Rekruttering MS Wilma 600 000 Primærnæring 12.05.22
Soa Fish As NY FISKEBÅT 600 000 Primærnæring 12.05.22
Myrland Fisk Kjøp av Fiskefartøy 600 000 Primærnæring 12.05.22
Drefti As Søknad om midler til fiskebåt og utstyr 600 000 Primærnæring 12.05.22
Kjetil Hugo Nilsen Omstilling til bærekraftig lokalt fiske 600 000 Primærnæring 12.05.22
Johs H. Giæver As - Avd Fisk Sløyelinje - ensilasje - fryseri 600 000 Primærnæring 12.05.22
Bull Gård Da Slakteri og produkssjonslokale med utsalg og servering 600 000 Primærnæring 12.05.22
Arvid Norskott Foredling -og produksjon av egenprodusert melk og kjøtt. Sau. Småskala. 600 000 Primærnæring 12.05.22
Grundnes Gård V/Olav Grundnes Utstyr til snøåting, Grundnes gård 600 000 Primærnæring 12.05.22
Naimak Gård Generasjonsskifte på gård, ny driftsbygning og investeringer 600 000 Primærnæring 12.05.22
Øimo Gård V/Hans-Marius Walør Moderne, miljø- og klimavennlig høyproduksjon 600 000 Primærnæring 12.05.22
Ibestad kommune Utbygging av Engenes Fiskerihavn 10 000 000 Kommunal infrastruktur 26.09.22
Nordreisa kommune Kai- og tømmerterminal, samt flerbrukskai i Sørkjosen 1 700 000 Kommunal infrastruktur 26.09.22
TFFK Samferdsel Elektrifisering av 3 fergesamband i Sør-Troms 8 700 000 Kommunal infrastruktur 26.09.22
Bardu kommune DiGi-lab - etablering av digital infrastruktur for oppfølging av hjemmeboende eldre 800 000 Kommunal infrastruktur 26.09.22
TUIL AS Storhall i Tromsø 400 000 Samfunnsutvikling 31.10.22
Arena Nord-Troms Regional bærekraft i næringsplan 245 000 Næringsutvikling 31.10.22
TFFK Samferdsel Effektvurdering av realisering av jernbane 290 000 Samfunnsutvikling 31.10.22
Storfjord kommune Grensetjenesten som regionalt/ nasjonalt ressurs- og kompetansesenter på Nordkalotten 450 000 Samfunnsutvikling 31.10.22
Bardu kommune Forsvarskoordinator - Samarbeid med Målselv, Bardu og Sørreisa kommune 1 200 000 Samfunnsutvikling 31.10.22
Kvænangen Næringsbygg Návuona Verdde Guovddáš forprosjektering 300 000 Samfunnsutvikling 31.10.22
Nordnorsk Reiseliv AS Arctic Europe Tourism Cluster 600 000 Næringsutvikling 31.10.22
Hålogalandsrådet 1760 - for fast bosetting av pendlere i Hålogalandsregionen 550 000 Samfunnsutvikling 31.10.22
Finnfjord AS Støtte til CCU senter forprosjekt: Etablering av Senter for karbonfangst og bruk, et nasjonalt CCU-s 1 490 000 Samfunnsutvikling 31.10.22
Itu Teatteriforeeninki Kvääniteatteri - prosjektfinansiering av statlig andel for 2023 3 250 000 Stedsutvikling 28.11.22
Senja kommune Etablering av UKM workshopbase for ungdomskultur i kulturfløyen på Sazza 930 000 Stedsutvikling 28.11.22
Lyngen kommune  Havnepromenade Lyngseidet 5 000 000 Stedsutvikling 28.11.22
Salangen kommune Stedsutvikling Sjøvegan sentrum 4 567 000 Stedsutvikling 28.11.22
Tvibit Norges Beste Gamer 2022 250 000 Identitetsutvikling 28.11.22
Dyrøy Kommune Bygdetorget 5 500 000 Stedsutvikling 28.11.22
TFFK Oppgradering av fellesverksteder på Troms fylkeskultursenter 300 000 Stedsutvikling 28.11.22
Skjervøy Idrettsklubb Treningshall Skjervøy 1 000 000 Folkehelse 19.01.23
Senja kommune Aktiv sammen - utstyrspakke 65 000 Folkehelse 19.01.23
Good In The Wood Good In The Wood, ungdomsfestival 100 000 Folkehelse 19.01.23
Harstad kommune Åpen Hall 82 655 Folkehelse 19.01.23
Senja kommune Tiltak for forebygging av utenforskap i Midt-Troms 450 000 Folkehelse 19.01.23
Tromsø kommune Skeiv møteplass på UMT 150 000 Folkehelse 19.01.23
Ytre Kåfjord Idrettslag Klatreglede for lokale barn og unge 200 000 Folkehelse 19.01.23
Dyrøy kommune Stedsutvikling og folkehelsearbeid 100 000 Ekstrautlysning: Folkehelse, steds- og identitetsutvikling 15.05.23
Aktiv Lyngen Møteplass Mekkegarasje 100 000 Ekstrautlysning: Folkehelse, steds- og identitetsutvikling 15.05.23
Festspillene i Nord-Norge Ungdommens Festspill 200 000 Ekstrautlysning: Folkehelse, steds- og identitetsutvikling 15.05.23
Skibotn Bygdeutvalg Elementløype i nærmiljøet Skibotn 87 500 Ekstrautlysning: Folkehelse, steds- og identitetsutvikling 15.05.23
Storfjord frivillighetssentral Ungdomsfritidstilbud i Storfjord-inkludert måltid og aktivitet 100 000 Ekstrautlysning: Folkehelse, steds- og identitetsutvikling 15.05.23
DancelLab DansensHus Ausstadplassen ArcticJam og ArcticWriter 50 000 Ekstrautlysning: Folkehelse, steds- og identitetsutvikling 15.05.23
Nordnorsk Design- og Arkitektursenter DARK_ung Design skole 100 000 Ekstrautlysning: Folkehelse, steds- og identitetsutvikling 15.05.23
TFFK, avdeling for folkehelse, idrett og friluftsliv Fokus møteplasser i Troms- tilgjengelighet og kontinuitet- et folkehelsetiltak 2 970 000 Ekstrautlysning: Folkehelse, steds- og identitetsutvikling 15.05.23
YVIA AS Forprosjekt: HEiL - HELSE I LÆRE 600 000 Ekstrautlysning: Folkehelse, steds- og identitetsutvikling 15.05.23
Gjøreredet Troms Holding- Stedsutvikling og Folkehelse 99 952 Ekstrautlysning: Folkehelse, steds- og identitetsutvikling 15.05.23
Nord-Troms Friluftsråd Reisa Friluftsfest 100 000 Ekstrautlysning: Folkehelse, steds- og identitetsutvikling 15.05.23
Tromsø kommune Grab Kulturen, kultur og livsmentoropplegg for unge på nordøya 100 000 Ekstrautlysning: Folkehelse, steds- og identitetsutvikling 15.05.23
UL Skogsfjordvatn grende- og turlag prosjekt Løype/ Tråkkemaskin 100 000 Ekstrautlysning: Folkehelse, steds- og identitetsutvikling 15.05.23
Fjordgård Idrettslag Søknad om tilskudd til tråkkemaskin 100 000 Ekstrautlysning: Folkehelse, steds- og identitetsutvikling 15.05.23
Sørreisa kommune Arrangement i Sørreisa sentrum -videreutvikling i samarbeid med ungdom 80 000 Ekstrautlysning: Folkehelse, steds- og identitetsutvikling 15.05.23
Tjeldsund kommune Fysisk aktivitet for unge 100 000 Ekstrautlysning: Folkehelse, steds- og identitetsutvikling 15.05.23
Salangen kommune Tilrettelegging for fysisk aktivitet - naust 100 000 Ekstrautlysning: Folkehelse, steds- og identitetsutvikling 15.05.23
Salangen kommune Tilrettelegging for fysisk aktivitet - Frisbeegolfbane 100 000 Ekstrautlysning: Folkehelse, steds- og identitetsutvikling 15.05.23
Visit Senja Region Infohub i Senjaregionen - videreføring forprosjekt 100 000 Ekstrautlysning: Folkehelse, steds- og identitetsutvikling 15.05.23
Kvæfjord Røde Kors Kvæfjord Røde Kors - Aktivitetshus 70 081 Ekstrautlysning: Folkehelse, steds- og identitetsutvikling 15.05.23
Nord-Troms Friluftsråd Gapahuk i Kvænangen kommune 100 000 Ekstrautlysning: Folkehelse, steds- og identitetsutvikling 15.05.23
Målselv kommune Troms spillfestival 60 000 Ekstrautlysning: Folkehelse, steds- og identitetsutvikling 15.05.23
Nord-Troms Friluftsråd Gapahuk i Skjervøy kommune 100 000 Ekstrautlysning: Folkehelse, steds- og identitetsutvikling 15.05.23
Ibestad kommune Utvikling av møteplass Ibestad kommune 100 000 Ekstrautlysning: Folkehelse, steds- og identitetsutvikling 15.05.23
Lavangen kommune Forprosjekt- besøksforvaltning Gratangen og Lavangen 100 000 Ekstrautlysning: Folkehelse, steds- og identitetsutvikling 15.05.23
Kåfjord kommune Interaktiv Leir 60 000 Ekstrautlysning: Folkehelse, steds- og identitetsutvikling 15.05.23
Storfjord kommune Skibotn Miljøpark 1 005 000 Tilrettelegging for det grønne skiftet med tilhørende industriutvikling 30.10.23
Senja kommune Kartlegging av kraftbehov i Senja kommune 250 000 Tilrettelegging for det grønne skiftet med tilhørende industriutvikling 30.10.23
Harstad kommune Konsept for en bærekraftig havn- og næringspark med fokus på energi og reduksjon av karbonutslipp 661 365 Tilrettelegging for det grønne skiftet med tilhørende industriutvikling 30.10.23
Senja kommune Sats: Næringssamarbeid  2024-2026 1 140 000 Kompetanse og rekruttering 27.11.23
Nord-Tromsrådet IPR Drivkraft - få ungdom til å bli 1 575 000 Kompetanse og rekruttering 27.11.23
Kåfjord kommune Søknad om kompetanse og rekrutteringsmidler for 2024 1 200 000 Kompetanse og rekruttering 27.11.23
Storfjord kommune Utenfra og inn - et arbeidsmobiliserings prosjekt 518 000 Kompetanse og rekruttering 27.11.23
Næringshagen Midt-Troms AS Kvinner i business 200 000 Kompetanse og rekruttering 27.11.23
Hålogaland Teater Sannhet og forsoning: veien til verdighet og stolthet 1 600 000

Identitetsbygging

18.12.23

Visit Senja Region SA Infohub for Senjaregionen 1 750 000 Identitetsbygging 18.12.23
Flyktningtjenesten i Storfjord kommune Inkluderende møteplass mellom flyktninger og annen befolkning - 222 000 Identitetsbygging 18.12.23
Festspillene i Nord-Norge Kunst for styrking av nordnorsk ungdoms identitet 93 000 Identitetsbygging 18.12.23
Dyrøy kommune, Rådmann Tore Uthaug Kunstnerisk bånd: Utforsking av identitet, samhørighet og kunst. 150 000 Identitetsbygging 18.12.23
Midt-Troms Museum FOSSMOTUNET - møteplass for Bardufoss 510 000 Identitetsbygging 18.12.23
Troms- og Finnmark fylkeskommune Søknad til Utsyn Troms 1 300 000 Identitetsbygging 18.12.23
Lavangen kommune Gammen - kulturscene 3 800 000 Identitetsbygging 18.12.23
Ibestad idrettslag Invitasjon til samarbeid om kunstgressbane i Ibestad kommune 5 100 000 Identitetsbygging 18.12.23
Tromsø kommune, seksjon for kultur og fritid. GRAB/Mentor/Fritid Kulturtilbud for barn og unge med fokus på mentorungdom og ukrainsk ungdom. 100 000 Identitetsbygging 18.12.23

TFFK Samferdselsetaten og Plan- og kulturetaten

Kunst langs vei - et forprosjekt

300 000 Identitetsbygging 18.12.23
Avfallsservice AS Døgnåpen, selvbetjent miljøstasjon i Nord-Troms 95 000 Innovasjon i offentlig sektor 17.01.24
Troms fylkeskommune Offentlig mobilitetssamarbeid 1 025 000 Innovasjon i offentlig sektor 17.01.24
Kvænangen Næringsbygg AS Návuona Verdde-guovddáš - besøkssenter for reindrift og kyst 200 000 Innovasjon i offentlig sektor 17.01.24
Lavangen kommune Fra diskett til sky - samarbeid om framtidas lagring av digitalt arkiv 425 000 Innovasjon i offentlig sektor 17.01.24
Troms Fylkeskommune Verktøy for konsekvensutredning i kommuneplanens arealdel 1 030 000 Innovasjon i offentlig sektor 17.01.24
Salangen kommune Søknad om støtte til Co - working Astafjord 975 000 Innovasjon i offentlig sektor 17.01.24