Vi bidrar til regional utvikling i Troms

Troms Holding AS er et heleid offentlig forvaltningsselskap. Hvert år skal vi dele ut flere millioner kroner til store og små prosjekter som bidrar til utvikling i det geografiske området Troms. Informasjon om planlagte utlysninger og søknadsfrister finnes under fanen  Utlysninger2022. Søknader må legges inn via søknadsportalen :

«Vi skal være en katalysator for økt bo- og blilyst i regionen»

– Line Fusdahl, styreleder

Vår jobb er å forvalte samfunnets felles verdier og bidra til økt utvikling og aktivitet. Bak Troms Holding AS står 21 kommuner i Troms, samt Troms og Finnmark fylkeskommune. Sammen eier vi 60 % av aksjene i Troms Kraft AS. Den daglige driften av selskapet ivaretas av styret, som består av folkevalgte i Troms og Finnmark fylkeskommune.

Troms Holding AS gir støtte til prosjekter som bidrar til lokal og regional utvikling. Tilskudd kan gis til selskaper, kommuner, fylkeskommunen og organisasjoner som søker om penger. Det gis ikke tilskudd til ordinær drift. Søkeren må fortrinnsvis holde til i en av de 21 eierkommunene.

Kontakt oss på

troms.holding@tffk.no