Utlysning av midler til kommunal infrastruktur

Det kan nå søkes om tilskudd til kommunal og fylkeskommunal infrastruktur med søknadsfrist 23. august. 

Målgruppe for utlysningen er kommuner og fylkeskommunen som skal gjennomføre tilretteleggende tiltak.   

Det må i søknadene framkomme tydelig hvordan prosjektet skal oppnå en eller flere av prioriteringene i strategien og hvordan FNs bærekraftsmål ligger til grunn for prosjektarbeidet.

 • Det kan søkes om tilskudd til :
  • Tilretteleggende infrastrukturprosjekter som vil fjerne flaskehalser og bidra til et bedre tilbud til innbyggere og næringsliv
  • Prosjekter som bidrar til tilrettelegging av grønne nærings- og industriområder

Vær oppmerksom på at søknaden ikke kan lagres eller mellomlagres

Søknadene vil bli vurdert ut ifra følgende kriterier:

 • Regional nytteverdi
 • Samarbeid mellom kommuner/fylkeskommunen
 • Om tiltaket er behandlet politisk i kommunen(e)
 • Gjennomføringsevne (mål, budsjett, finansiering, framdriftsplan)
 • Om prosjektet har fulgt planprosesser i henhold til gjeldende lovverk og at alle nødvendige godkjenninger er innhentet i forkant
 • Hvorvidt prosjektet kan utvikle nye arbeidsplasser, utvikle næringsmiljø, sikre etablerte arbeidsplasser
 • Om det er vist til hvordan prosjektet forbedrer klima- og miljøfotavtrykket

«Vi  bidrar til regional utvikling i Troms»

– Line Fusdahl, styreleder

Strategi for tilskuddsordningen i Troms Holding AS 2022 er vedtatt. 

Kontakt oss på

troms.holding@tffk.no

Telefon 77 78 82 11