Utlysning av midler til stedsutvikling

Det kan fra 27. September søkes om tilskudd til steds- og identitetsutvikling med søknadsfrist 24. Oktober. 

Målgruppe for utlysningen er kommuner og fylkeskommunen og organisasjoner som skal gjennomføre tilretteleggende tiltak.   

Det må i søknadene framkomme tydelig hvordan prosjektet skal oppnå en eller flere av prioriteringene i strategien og hvordan FNs bærekraftsmål ligger til grunn for prosjektarbeidet.

 • Det kan søkes om tilskudd til :
  • Samarbeidsprosjekt mellom kommune(r) og/ eller fylkeskommunen som bidrar til stedsutvikling
  • Samarbeidsprosjekt mellom kommune(r) og/ eller fylkeskommunen som bidrar til identitetsutvikling

Vær oppmerksom på at søknaden ikke kan lagres eller mellomlagres

Ikke trykk på “Lagre”!

Søknadene vil bli vurdert ut ifra følgende kriterier:

 • Nytteverdi for Troms
 • Prosjektet tilrettelegger for stedsutvikling.
 • Prosjektet tilrettelegger for identitetsutvikling.
 • Formalisert samarbeid mellom kommuner/ fylkeskommunen
 • Tiltaket er politisk behandlet dersom det er relevant
 • Gjennomføringsevne (mål, budsjett, finansiering, framdriftsplan)
 • Prosjektet har fulgt planprosesser i henhold til gjeldende lovverk og alle nødvendige godkjenninger er innhentet
 • Prosjektets bidrag til redusert klima- og miljøavtrykk

«Vi  bidrar til regional utvikling i Troms»

– Line Fusdahl, styreleder

Strategi for tilskuddsordningen i Troms Holding AS 2022 er vedtatt. 

Kontakt oss på

troms.holding@tffk.no

Telefon 77 78 82 11