Utlysning av midler til folkehelse

Det kan fra 7. November søkes om tilskudd til folkehelse med søknadsfrist 29. November. 

Målgruppe for utlysningen er kommuner og fylkeskommunen og organisasjoner som skal gjennomføre tilretteleggende tiltak.   

Det må i søknadene framkomme tydelig hvordan prosjektet skal oppnå en eller flere av prioriteringene i strategien og hvordan FNs bærekraftsmål ligger til grunn for prosjektarbeidet.

 • Det kan søkes om tilskudd til samarbeidsprosjekt med eller mellom kommune(r) og/ eller fylkeskommunen som bidrar til:
  • å gi barn og unge i Troms tilgang til trygge og inkluderende møteplasser
  • å forebygge utenforskap

Vær oppmerksom på at søknaden ikke kan lagres eller mellomlagres

Ikke trykk på “Lagre”!

Søknadene vil bli vurdert ut ifra følgende kriterier:

 • Tiltakets/ Prosjektets nytteverdi for Troms
 • Gjennomføringsevne (mål, budsjett, finansiering, framdriftsplan, nødvendige godkjenninger innhentet)
 • Prosjektets bidrag til å gi barn og unge i Troms tilgang til trygge og inkluderende møteplasser
 • Hvordan prosjektet bidrar til å forebygge utenforskap
 • Formalisert samarbeid med/ mellom kommuner/ fylkeskommunen
 • Prosjektet har fulgt planprosesser i henhold til gjeldende lovverk og alle nødvendige godkjenninger er innhentet
 • Prosjektets bidrag til redusering av klima- og miljøavtrykk

«Vi  bidrar til regional utvikling i Troms»

– Line Fusdahl, styreleder

Strategi for tilskuddsordningen i Troms Holding AS 2022 er vedtatt. 

Kontakt oss på

troms.holding@tffk.no

Telefon 77 78 82 11