Skip to main content Skip to footer

Utdeling av midler til folkehelseprosjekt

Troms Holding hadde styremøte torsdag 19.01.2023 hvor utdeling av midler til Folkehelseprosjekt sto på agendaen. Ved søknadsfristen 29.11.2022 var det kommet inn 27 søknader om midler. Disse ble behandlet, og det ble vedtatt å dele ut 2 050 000 NOK til tilsammen 7 prosjekter.

Følgende prosjekter mottok støtte:

Søker Prosjekt Beløp i NOK
Skjervøy Idrettsklubb Treningshall Skjervøy 1 000 000
Senja kommune Aktiv sammen - Utstyrspakke 65 000
Good In The Wood Good In The Wood, ungdomsfestival 100 000
Harstad kommune Åpen Hall 82 655
Senja kommune Tiltak for forebygging av utenforskap i Midt-Troms 450 000
Tromsø kommune Skeiv uteplass på UMT 150 000
Ytre Kåfjord Ungdomslag Klatreglede for lokale barn og unge 200 000

 

Tilskuddene i kategorien Folkehelse gis til prosjekter som bidrar til å gi barn og unge i Troms tilgang til trygge og inkluderende møteplasser og/ eller bidrar til å forebygge utenforskap.

About the author

TromsHolding Redaktør

Troms Holding er et selskap opprettet for å forvalte verdier til Kraftselskapet Troms Kraft.