Skip to main content Skip to footer

Lyngen Seaweed: Tørket tare

Tørket tare: Lyngen Seaweed

Gjennom prosjektet har Lyngen Seaweed testet en rekke ulike typer tare, så vel som ulike metoder for foredling av tare og annen sjømat. Disse har vært utprøvd i samarbeid med restauranter i Tromsø, og selskapet har utviklet nye produkter.

Tare er et naturprodukt som verken krever foring eller gjødsling. Algeveksten binder CO2 og kan dermed bidra til å redusere klimautslipp, samt gjenopprette økosystemer som av ulike grunner har gått tapt.

Lyngen Seaweed planlegger å fortsette arbeidet med produktutvikling av tare og annen sjømat. Selskapet er i vekst og har en målsetning om å finne nye lokaler for dyrking av tare på større skala.
Prosjektet «Tørket tare – ny næringsvirksomhet» er nå sluttført, og fikk støtte fra Troms Holding gjennom utlysningen av midler til pimærnæringer våren 2022.

About the author

TromsHolding Redaktør

Troms Holding er et selskap opprettet for å forvalte verdier til Kraftselskapet Troms Kraft.