Skip to main content Skip to footer

Good in the Wood

Good in the Wood, et helrocket, gratis arrangement av og for unge, gikk av stabelen i Moen kulturlåve i Målselv 9. Juni 23. 173 ungdommer fikk oppleve konsertglede, med ca. 40% flere påmeldte i år enn i fjor. Arrangementet var uten politisk tilknytning og var rusfritt. Flere kjente navn i rockemiljøet spilte på konserten, som samlet ungdom fra hele Midt- Troms.

Videre står ungdom selv i stor grad for gjennomføringen av arrangementet og tilegner seg kunnskap innen planlegging og gjennomføring av arrangement og kunnskap relatert til dette. Konserten var omtalt som en suksess av avisa Nye Troms 12.06.23, og tilbakemeldinger fra innvolverte og deltakere er i følge arrangørene overveldende positiv.

About the author

Martin D. Aandstad

Sekretariatet i Troms Holding AS