Skip to main content Skip to footer

Fjordgård Fiskeriselskap

Ung Grunder

Fjordgård Fiskeriselskap

Trym Berntsen, startet våren 2022 å utforske mulighetene for å investere i eget fiskefartøy. Han kommer fra en lang rekke fiskere og har alltid drømt om fiskeryrket. Etter Fjordgård fikk fiskerihavn søkte derfor Trym, i en alder av 17 år, om midler til å investere i eget fiskerifartøy. Han fikk under ordningen "rekruttering til primærnæringene" innvilget 500 000 NOK til prosjektet sitt.

Det oppsto uanede problemer. "Jeg måtte komme meg på Blad A og få båten i fiskeriregisteret for å kunne få tillatelse til å fiske, i tillegg måtte båten forsikres". Prospektleting var noe vanskeligere enn antatt og prosjektet ble derfor litt dyrere enn estimert.

Vanskeligheter til tross. Trym stiftet selskapet Fjordgård Fiskeriselskap og sier han føler seg velkommen i et godt miljø blant fiskerikolleger. Han har fått tips og triks innenfor alt fra "... hvor jeg skulle dra for å få fisken, til hvordan jeg skulle sette av meg bruket eller deler jeg har trengt for å gjennomføre reparasjoner".

Prosjektet er nå avsluttet og Fjordgård Fiskeriselskap var på sitt første seilas med båten "Kjempa" i mars 2023.

About the author

Martin D. Aandstad

Sekretariatet i Troms Holding AS