Skip to main content Skip to footer

Bull Gård: Slakteri med tilhørende servering

Bull Gård DA har siden 2020 arbeidet med etablering av eget slakteri med produksjonslokale, gårdsbutikk og cafe/ servering. En rekke aktører har bidratt med finansiering, Troms Holding AS innvilget støtte til prosjektet under kategorien rekruttering til primærnæring våren 2022. Siden den gang har prosjektet blitt gjennomført, nødvendige godkjenninger har blitt innhentet og lokalene står klare for å ta i mot kunder av lokal mat. Serveringslokalene åpner påsken 2023.

About the author

TromsHolding Redaktør

Troms Holding er et selskap opprettet for å forvalte verdier til Kraftselskapet Troms Kraft.