Skip to main content Skip to footer

Utlysninger 2022

 • Kommunal og fylkeskommunal infrastruktur lyses ut 10. juni med søknadsfrist 23. august. Behandling i styremøtet 26. september. 
 • Tilrettelegging for samfunns- og næringsutvikling lyses ut 30. august med søknadsfrist 26. september. Behandling i styremøtet 31. oktober.
 • Stedsutvikling  lyses ut 28. september med søknadsfrist 24. oktober. Behandling i styremøtet 28. november. 
 • Folkehelse lyses ut i oktober/november og styrebehandles medio januar 2023

Målsettingen med tilskuddsordningen fra Troms Holding AS er å stimulere til investerings- eller utviklingsprosjekt som fremmer regional utvikling hovedsakelig innenfor den geografiske regionen Troms.

Troms Holding AS skal ved tildeling av økonomisk støtte fremme regional utvikling som fører til økt aktivitet og varige ringvirkninger.

Målgruppe for utlysningen er selskaper, kommuner, fylkeskommunen og organisasjoner som skal gjennomføre tilretteleggende tiltak.

Det må i søknadene framkomme tydelig hvordan prosjektet skal oppnå en eller flere av prioriteringene i strategien og hvordan FNs bærekraftsmål ligger til grunn for prosjektarbeidet.

  Tilrettelegging for samfunns- og næringsutvikling. Prosjektene bør ha regional, nasjonal og/eller internasjonal relevans.
  • Prosjekter som tilrettelegger for regional nærings- og samfunnsutvikling
  • Utviklingsprosjekter som fremmer økt innflytting og nyetableringer i Troms
  Kommunal og fylkeskommunal infrastruktur
  • Tilretteleggende infrastrukturprosjekter som vil fjerne flaskehalser og bidra til et bedre tilbud til innbyggere og næringsliv
  • Prosjekter som bidrar til tilrettelegging av grønne nærings- og industriområder
  Stedsutvikling
  • Samarbeidsprosjekt mellom kommune(r) og fylkeskommunen som bidrar til stedsutvikling og identitetsbygging
  Folkehelse
  • Samarbeidsprosjekter mellom kommune(r) og fylkeskommunen som bidrar til
   • å gi barn og unge i Troms tilgang til trygge og inkluderende møteplasser
   • å forebygge utenforskap