Troms Holding AS har innvilget 27 millioner kroner til fem prosjekter

-Behovet for midler til infrastruktur i regionen er stort og at dagens vedtak i styret sørger for oppstart og realisering av flere tiltak som vil ha betydning for utviklingen av regionen, sier styreleder Line Fusdahl.

Målsettingen med tilskuddsordningen fra Troms Holding AS er å stimulere til utviklingsprosjekt som fremmer regional utvikling, hovedsakelig innenfor den geografiske regionen som tidligere var Troms.

Det kom inn 10 søknader med et samlet søknadsbeløp på nærmere 64 millioner kroner.

Troms fylkeskommune opprettet selskapet Troms Holding AS før fylkeskommunen ble sammenslått med Finnmark. Selskapet fikk overført aksjene Troms fylkeskommune hadde i Troms Kraft AS, og meningen bak opprettelsen var at det økonomiske overskuddet fra aksjeposten kun skal fordeles innen de gamle fylkesgrensene til Troms. Nå har styret i selskapet Troms Holding AS tildelt inntil 27 millioner kroner etter en søknadsbasert tildelingsrunde.

 

Navn på søker Tittel på prosjekt Innvilget beløp
Troms og Finnmark fylkeskommune- Samferdsel ITS – Smart fremkommelighet ved en-felts tunneler og veger kr 9 700 000
Salangen kommune Utvikling og tilrettelegging (av regionale) havnefasiliteter – kai med tilstøtende arealer og molo Kr 3 982 000
Troms og Finnmark fylkeskommune- utdanning vest Digital skolehelsesykepleier kr 2 400 000
Troms og Finnmark fylkeskommune- Samferdsel Det elektriske fylket – ladeinfrastruktur Kr 3 150 000
Skjervøy kommune Etablering av næringsareal til næringsklynge/hub på Sandøra Øst på Skjervøy kr 8 510 000