Troms Holding AS har innvilget 19,2 millioner kroner til 20 prosjekter

– Jeg er fornøyd med at ordningen kom så raskt i gang og at styret i dag har prioritert prosjekter som kan realiseres tidlig i 2021. Det er gledelig at Troms Holding kan bidra til store og små prosjekter i Troms, sier fylkesrådsleder Bjørn Inge Mo (Ap).

Målsettingen med tilskuddsordningen fra Troms Holding AS er å stimulere til utviklingsprosjekt som fremmer regional utvikling, hovedsakelig innenfor den geografiske regionen som tidligere var Troms.

– Styret har valgt å prioritere prosjekter som vil kunne realiseres i løpet av første halvår 2021, har større geografisk nedslagsfelt og har potensial til å kunne gi varige regionale ringvirkninger. Det har vært en vanskelig jobb med å prioritere søknadene, men vi er svært fornøyd med dagens tildeling til et mangfold av prosjekter fra hele regionen Troms, sier styreleder Troms Holding AS, Line Fusdahl.

Det kom inn 180 søknader med et samlet søknadsbeløp på nærmere 180 millioner kroner.

– Jeg er fornøyd med at ordningen kom så raskt i gang og at styret i dag har prioritert prosjekter som kan realiseres tidlig i 2021. Det er gledelig at Troms Holding kan bidra til store og små prosjekter i Troms, sier fylkesrådsleder Bjørn Inge Mo (Ap).

Troms fylkeskommune opprettet selskapet Troms Holding AS før fylkeskommunen ble sammenslått med Finnmark. Selskapet fikk overført aksjene Troms fylkeskommune hadde i Troms Kraft AS, og meningen bak opprettelsen var at det økonomiske overskuddet fra aksjeposten kun skal fordeles innen de gamle fylkesgrensene til Troms. Nå har styret i selskapet Troms Holding AS tildelt inntil 19,2 millioner kroner etter en søknadsbasert tildelingsrunde.

 

Navn på søker Tittel på prosjekt Innvilget beløp
Halti Næringshage Organisering og strategi for spillutviklingsbransje i Nordreisa kr 175 000
Kvæfjord Eiendom Prosjekt Nye Trastad Kr 690 000
Midt-Troms friluftsråd Dagsturhytter i Midt-Troms kr 600 000
Nord-Norsk Reiseliv Støtte til utviklingsprosjektet «Museumskart» Kr 200 000
Senja kommune Telemast i Kaperdalen kr 400 000
Tromsø kommune Avfallskonteinere for håndtering av avfall fra småbåt- og fiskerihavnene Kr 370 000
Stiftelsen Sløydsalen Heimly Støtte til å etablere ny aktivitet i Sløydsalen Heimly Kr 400 000
Nordreisa kommune Etablering av villakssenter kr 2 000 000
TIL & Fløya Toppfotballsatsning for jenter og kvinner i Tromsø kr 1 500 000
Midtre Hålogaland friluftsråd Tilrettelegging med lokal kraft- naturmøteplassen Kr 250 000
Sørreisa kommune Søknad om støtte til rehabilitering av havn kr 1 000 000
Blåst Nordens Paris Blest om blåst kr 100 000
Målselv kommune Målselvfossen, hjertet i Målselv kr 1 175 000
Riddu Riddu festivala Støtte til barne og ungdomsprogram festival 2021 og videreutvikling

av begge programområder fremover

kr 500 000
Troms og Finnmark fylkeskommune Næringsvennlige tiltak tilknyttet fv. 86 kr 2 800 000
Troms og Finnmark fylkeskommune Sommerferger i Troms kr 4 000 000
Nordavind utvikling Samarbeid – forvalting av anadrom fisk i Troms kr 270 000
UiT, fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi Bærekraftig CO2 fangst ved Finnfjord AS kr 1 800 000
Ungdomslaget LIV Vonheim Lys heile natta-Senja Barnefestival 2021 kr 90 000
Storfjord kommune Grensetjenesten som regionalt/nasjonalt ressurs- og kompetansesenter på Nordkalotten kr 880 000