Troms Holding AS har innvilget 16 millioner kroner til 14 prosjekter

-I dag har styret tildelt over 16 millioner til tiltak fra Kvæfjord i sør til Kåfjord i nord som vil styrke lokal stedsutvikling og identitesbygging sier entusiastisk og glad styreleder Line Fusdah.

Målsettingen med tilskuddsordningen fra Troms Holding AS er å stimulere til utviklingsprosjekt som fremmer regional utvikling, hovedsakelig innenfor den geografiske regionen som tidligere var Troms.

Det kom inn 23 søknader med et samlet søknadsbeløp på nærmere 39 millioner kroner.

Troms fylkeskommune opprettet selskapet Troms Holding AS før fylkeskommunen ble sammenslått med Finnmark. Selskapet fikk overført aksjene Troms fylkeskommune hadde i Troms Kraft AS, og meningen bak opprettelsen var at det økonomiske overskuddet fra aksjeposten kun skal fordeles innen de gamle fylkesgrensene til Troms. Nå har styret i selskapet Troms Holding AS tildelt inntil 27 millioner kroner etter en søknadsbasert tildelingsrunde.

Søker Prosjekttittel Innvilget beløp
Nordavind Utvikling AS Veileder; ungdoms-med-virkning

i praksis

250 000
Dyrøy

kommune

Planlegging av

miljøgate

og torg/

paviljong i Brøstadbotn sentrum

524 000
Davvi

Álbmogiid Guovddáš Os / Senter For Nordlige Folk

Utbygging museum

Nils-Aslak Valkeapää

3 000 000
Kåfjord kommune KåfjordMeta:

Møteplass

for datakultur,

e-sport og kreativ teknologi

570 000
Harstad kommune Nupen, Norges

mest romantiske

sted

3 250 000
Andørja Sports-klubb Bygging av

Sherpa-trapp

og sti til

Vasskar-tinden

500 000
Lyngen kommune Lyngen-trappa 500 000
Lavangen kommune Elveparken mini-kulturhus

og kulturscene

1 400 000
Arctic Frontiers As Arctic Frontiers – inter-nasjonal posisjoner-ing

av regionen og

Tromsø som kunnskaps-hub for

Arktiske spørsmål

3 439 000
Stiftelsen Midt-Troms Museum Etablering av Barne-museet i

Midt-Troms,

utstilling “Midt-

Troms

i miniatyr”

1 000 000
Tromsø Brettklubb Nansen-plass

skatepark

500 000
Tromsø Barne-festival AS Rabalder-festivalen Tromsø 100 000
Tromsø Sentrum As Julebyen Tromsø –

Hele Norges Juleby

600 000
Kåfjord kommune Utbedring av Goullasveien for næring og rekreasjon, samt folkehelse 500 000