Skip to main content Skip to footer

Det er for tiden ingen aktive utlysninger

Det er ingen aktiv utlysning

Målsettingen med tilskuddsordningen fra Troms Holding AS er å stimulere til investerings- eller utviklingsprosjekt som fremmer regional utvikling hovedsakelig innenfor den geografiske regionen Troms.

Troms Holding AS skal ved tildeling av økonomisk støtte fremme regional utvikling som fører til økt aktivitet og varige ringvirkninger.

Målgruppe for utlysningen er selskaper, kommuner, fylkeskommunen og organisasjoner.

Det må i søknadene framkomme tydelig hvordan prosjektet skal oppnå en eller flere av prioriteringene i strategien og hvordan FNs bærekraftsmål ligger til grunn for prosjektarbeidet.

Det er for tiden ingen aktive utlysninger.

Kommende utlysninger vil være i tråd med Troms Holdings strategi

Frister for utlysningene bestemmes ved generalforsamlingen 09.06.2023.

Ingen aktiv utlysning

Det er for tiden ingen aktiv utlysning

Når det er en ny utlysning vil den publiseres her.

Se kommende utlysninger her.