Skip to content

Personvernerklæring

Oppdatert 14.06.2021

 Denne personvernpolicyen har som mål å forklare hva vi samler inn av personopplysninger, hvordan disse oppbevares og behandles i Troms Holding AS samt hva slags lovhjemmel vi har for denne bruken.

Policyen er utarbeidet med hensyn på samsvar med gjeldene personvernlovgivning (personopplysningsloven LOV-2018-12-20-116).

 

Ansvarlig for behandlingen

923 191 593 Troms Holding AS

Strandvegen 13, 9007 TROMSØ

Troms.holding@tffk.no

Dette er kontaktinformasjonen du kan benytte dersom du har spørsmål eller henvendelser angående behandlingen av dine personopplysninger.

 

Hvor henter vi opplysningene fra?

Troms Holding henter som regel inn nødvendig informasjon direkte fra deg, for eksempel når du søker om tilskudd fra oss via nettskjema på hjemmesiden vår. Når du ringer oss, sender en e-post eller er i kontakt med oss på annen måte, gir du fra deg opplysninger. Opplysningene gjør Troms Holding i stand til å saksbehandle din henvendelse.  

I noen tilfeller kan vi også hente opplysninger om deg fra andre offentlige myndigheter eller offentlige registre. Eksempler inkluderer:  Brønnøysundregistrene og Skatteetaten.  

Du har rett til å få informasjon om hvorfra vi henter opplysninger om deg.

 

Informasjonskapsler (cookies)

Troms Holding bruker informasjonskapsler på sine nettsider. Når du besøker våre nettsider samtykker du i at vi kan sette informasjonskapsler i nettleseren din.

 

Hvilke personopplysninger behandler vi?

Troms Holding behandler opplysninger som blant annet:

  • identitet: navn
  • kontaktopplysninger: adresse, e-postadresse og telefonnummer

Personopplysninger er alle opplysninger og vurderinger som kan knyttes til deg som enkeltperson. Du kan lese mer på Datatilsynets sider om hva som regnes som personopplysninger.

 

Hvem deler vi opplysningene dine med?

Troms Holding utleverer kun personopplysninger når det foreligger gyldig rettslig grunnlag. Opplysningene dine kan bli utlevert til andre offentlige aktører som har lovlig grunnlag for å bruke opplysningene i sin saksbehandling. Dette gjelder blant annet: 

  • NAV
  • Skatteetaten
  • Statistisk sentralbyrå
  • Utdanningsdirektoratet
  • Lånekassen 

Troms Holding bruker i hovedsak egne fagsystemer til å behandle opplysninger. Når slike systemer ligger hos eksterne leverandører, stiller vi krav til leverandøren om sikkerhet, kontroll og dokumentasjon for å beskytte dine opplysninger.

 

Hvor lenge lagrer vi opplysningene dine?

Vi lagrer dine opplysninger så lenge det er nødvendig for å utføre våre oppgaver. Opplysninger vil som hovedregel slettes når dette behovet faller bort, med mindre vi har en lovpålagt plikt til å oppbevare dem etter andre regelverk, som arkivloven.

 

Rett til innsyn

Du kan når som helst be om å se opplysningene vi har registrert om deg. Du vil få svar så raskt som mulig, og senest innen 30 dager. Hvis du ber om innsyn, kan du blant annet få svar på: 

  • hvilke formål vi behandler dine personopplysninger for
  • hvor dine opplysninger er hentet fra
  • om dine opplysninger deles med andre og eventuelt til hvem.   

Vi vil be deg om å bekrefte identiteten din. Du må derfor legge ved kopi av gyldig legitimasjon. Dette gjør vi for å være sikre på at du er den du er og at ingen gir seg ut for å være deg.

 

Rett til korrigering og retting  

Hvis du oppdager at Troms Holding har registrert uriktige, utdaterte eller ufullstendige opplysninger om deg, har du rett til å få disse rettet eller oppdatert.  Vi ber deg om å ta kontakt med oss, slik at vi kan rette opp feilen så raskt som mulig.  

 

Rett til å klage til Datatilsynet  

Hvis du mener at Troms Holdings behandling av personopplysninger ikke stemmer med det vi har beskrevet her, så kan du klage på behandlingen ved å sende oss en skriftlig henvendelse.  

Hvis vi ikke tar klagen til følge, kan du klage til Datatilsynet. Du finner nærmere informasjon på Datatilsynets nettsider.

X