Strategi 2022 for tilskuddsordningen til Troms Holding

Målsettingen med tilskuddsordningen fra Troms Holding AS er å stimulere til investerings- eller utviklingsprosjekt som fremmer regional utvikling hovedsakelig innenfor den geografiske regionen Troms.

Troms Holding AS skal ved tildeling av økonomisk støtte fremme regional utvikling som fører til økt aktivitet og varige ringvirkninger.

Målgruppe for utlysningen er selskaper, kommuner, fylkeskommunen og organisasjoner som skal gjennomføre tilretteleggende tiltak.

Det må i søknadene framkomme tydelig hvordan prosjektet skal oppnå en eller flere av prioriteringene i strategien og hvordan FNs bærekraftsmål ligger til grunn for prosjektarbeidet.

 • Tilrettelegging for samfunns- og næringsutvikling. Prosjektene bør ha regional, nasjonal og/eller internasjonal relevans.
  • Prosjekter som tilrettelegger for regional nærings- og samfunnsutvikling
  • Utviklingsprosjekter som fremmer økt innflytting og nyetableringer i Troms
 • Kommunal og fylkeskommunal infrastruktur
  • Tilretteleggende infrastrukturprosjekter som vil fjerne flaskehalser og bidra til et bedre tilbud til innbyggere og næringsliv
  • Prosjekter som bidrar til tilrettelegging av grønne nærings- og industriområder
 • Stedsutvikling
  • Samarbeidsprosjekt mellom kommune(r) og fylkeskommunen som bidrar til stedsutvikling og identitetsbygging
 • Folkehelse
  •  Samarbeidsprosjekter mellom kommune(r) og fylkeskommunen som bidrar til:
   • å gi barn og unge i Troms tilgang til trygge og inkluderende møteplasser
   • å forebygge utenforskap

Tildeling av tilskudd til prosjekt som bidrar til rekruttering i primærnæringene i Troms

Styret i Troms Holding AS har behandlet søknader om tilskudd til prosjekt som bidrar til  rekruttering til primærnæringene eller til foretak som foredler råvarer fra disse næringene, samt til fornyelse/utvikling av næringsvirksomheten. Til søknadsfristen 3. april var det kommet inn totalt 64 søknader med et totalt omsøkt beløp på i overkant av 37,5 millioner kroner.

Styret i Troms Holding har i møtet 12. mai gjort følgende tildelinger av tilskudd til prosjekter:

HjemkommuneSøkerStyrets vedtak
SkjervøyArne Johansen600 000
BalsfjordEliasfiskeri Aagesen600 000
LyngenGofangst AS600 000
KarlsøySoa Fish AS600 000
KåfjordMyrland Fisk600 000
TromsøDrefti AS600 000
KåfjordKjetil Hugo Nilsen600 000
NordreisaJohs H. Giæver As – Avd Fisk600 000
KarlsøyBull Gård Da600 000
KvæfjordArvid Norskott600 000
MålselvGrundnes Gård V/Olav Grundnes600 000
StorfjordNaimak Gård600 000
BarduØimo Gård V/Hans-Marius Walør600 000
Kvænangen Kvænangen Kommune570 000
MålselvDividalsbygg AS550 000
LyngenPål Inge Brose500 000
SenjaKjempa Holding500 000
BalsfjordEro Sverre Dalhaug500 000
MålselvSandvoll Gård500 000
HarstadSandsøygull, Anders Andreassen410 000
KvæfjordOtto Lanes330 000
KåfjordRávra Gård325 000
BarduRune Håkstad300 000
BalsfjordKristin Anka Heim275 000
NordreisaJon Vidar Persen260 000
KvænangenNordlysbygg Nils-Arnold Nilsen238 000
BarduNord-Norsk Klauvskjæring AS236 000
BalsfjordSunniva Skgoan228 000
TjeldsundLømo Gård 186/7 I Tjeldsund223 000
SenjaSilje Mari Alfredsen/Volden Gård200 000
KarlsøyHk Kystfiske180 000
NordreisaKiil Johannessen Maskin180 000
KvæfjordDen Lille Klippfiskfabrikken AS160 000
KvæfjordJakob Johnsen154 000
TromsøGeir-Helge Solbakken150 000
SkjervøySkjervøy Ungdomsskole150 000
HarstadNorsvin Troms 150 000
BarduOle Petter Melhus146 000
GratangenOlabakken Gård V/Anita Karlsen125 000
Tromsø Alf Henrik AS108 000
SalangenT. Uthaug Da107 000
StorfjordBjørnevoll Gård – Døhl100 000
KarlsøyIgor Muhhin100 000
TromsøLyngen Seaweed AS100 000
MålselvSkogli Gård V/Bjørn-Eirik Johansen89 000
KvæfjordDalheim Gårdsysteri AS88 000
NordreisaBlixgård Polart Avtrykk83 000
TjeldsundNeset Gaard V/ Elin Lambertsen78 000
NordreisaVaddas Gård ANS40 000