Troms Holding AS har innvilget 25,8 millioner kroner til 13 prosjekter

Deler ut 25,8 kraftmillioner før jul

Styret i Troms Holding AS har tildelt 25,8 millioner kroner til prosjekter som skal komme befolkningen i Troms-regionen til gode.

Styreleder i Troms Holding, Line Fusdahl, er veldig fornøy med å kunne gi støtte til såpass mange gode prosjekter.

  • I denne søknadsrunden har styret prioritert å støtte tiltak som skal tilrettelegge for samfunns- og næringsutvikling, samt prosjekter som søker å løse den demografiske utfordringen vi står ovenfor. Jeg er sikker på at prosjektene vil være med å løfte Troms-regionen på hvert sitt vis, uttaler styreleder Fusdahl.

Ved søknadsfristens utløp var det kommet inn 44 søknader, hvorav 13 ble innvilget. Den totale søknadssummen var på 132 millioner kroner.

Målsettingen med tilskuddsordningen fra Troms Holding AS er å stimulere til investerings- eller utviklingsprosjekt som fremmer regional utvikling, hovedsakelig innenfor den geografiske regionen Troms.

Troms fylkeskommune opprettet selskapet Troms Holding AS før fylkeskommunen ble sammenslått med Finnmark. Selskapet fikk overført aksjene Troms fylkeskommune hadde i Troms Kraft AS, og meningen bak opprettelsen var at det økonomiske overskuddet fra aksjeposten kun skal fordeles innen de gamle fylkesgrensene til Troms. Nå har styret i selskapet Troms Holding AS tildelt inntil 25,8 millioner kroner etter en søknadsbasert tildelingsrunde.

SøkerProsjekttittelInnvilget beløp
   

Troms og Finnmark fylkeskommune

Tilflytterstrategi

6 300 000

Troms og Finnmark fylkeskommune

Regionvekstavtaler i Troms

5 615 000

Campus Nord-Troms As

Utviklingsprosjekt Campus Nord-Troms

3 525 000

Midt- Tromsrådet – Interkommunalt Politisk Råd

Revidering av Regional Næringsplan og videreutvikling av felles satsing i Midt- Troms

1 700 000

Arena Nord-Troms

Arena Nord-Troms: Utviklingsprosjekt 2022 – 2025

1 400 000

Næringsforeningen I Tromsøregionen

Traineeprogram for kommunene Tromsø, Karlsøy og Balsfjord

1 400 000

Halti Næringshage AS

Polar Game Industry – arktisk episenter for spillindustri og kreative framtidsnæringer

1 260 000

Troms og Finnmark fylkeskommune

Kunnskapsgrunnlag og scenarioanalyse for reiselivsnæringen i Troms og Finnmark mot 2035

1 250 000

Studiesenteret Midt-Troms As

Interkommunalt samarbeid i Midt-Troms for å styrke livslang læring

950 000

Storfjord kommune

Grensetjenesten som regionalt/nasjonalt ressurs- og kompetansesenter på Nordkalotten»

870 000

Salangen Kommune

Coworking Astafjord – Utvikling av regional modell for økt satsing på stedsuavhengige arbeidsplasser

850 000

Senja Bibliotek

Studenttjenester i folkebibliotek

400 000

Dyrøy Kommune

Ungbo – Tiltak i boligprogrammet i Dyrøy

350 000